JURACON = JURidische Assistentie bij dreigende CONflicten

Post adres:

Postbus 608
1250 AP
LAREN NH

KVK inschrijving: 34202295

Tel:  +31 (0)35 694 09 10

Mob +31 (0)6 25 33 82 55
E-mail: info@juracon.nl

Klachtenregeling

Mochten er problemen of opmerkingen die u als klant van mij heeft. Laat mij dat zo snel mogelijk persoonlijk weten dan komen wij vast tot een passende oplossing.

Indien dat niet het voor u gewenste effect heeft dan kunt u via het menu Contact de klachtenregeling raadplegen.

Ik vertrouw er op dat het niet zo ver hoeft te komen.


Derdenrekening

Juracon beschikt NIET over een DERDENREKENING [ex artikel 6.21 lid 2 Verordening op de advocatuur] en kan daarom geen derdengelden ontvangen.