Cookie Beleid

Definities

  1. Cookie beleid: dit cookie beleid;
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
  3. Website: www.juracon.nl  en www.multisoft.nu
  4. Verwerkingsverantwoordelijke: Eenmanszaak Juracon/MultiSoft
  5. Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

1. Algemeen

Dit cookiebeleid is van toepassing op de websites: www.juracon.nl en www.multisoft.nu. Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke: C.J. de Valk, Postbus 608, 1250 AP, 035 694 09 10.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door Verwerkingsverantwoordelijke.

Datum: 1 mei 2018

2. Cookies en doeleinden

2.1 Door het gebruik van cookies vergaart Verwerkingsverantwoordelijke informatie over het gebruik van de Website. De informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer van Gebruiker. De informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer worden teruggestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke.

2.2  Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van verschillende soorten cookies.

a) Google Analytics               

Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. Verwerkingsverantwoordelijke maakt 

vervolgens gebruik van de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop 

bezoekers de Website gebruiken. Google kan de informatie delen met derden en kan hiertoe ook wettelijk worden verplicht. Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen toestemming gegeven aan Google om de informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Verwerkingsverantwoordelijke heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

b) Functionele cookies
Informatie over de herkenning van Gebruiker op de Website. De voorkeuren van Gebruiker worden opgeslagen. Het gebruik van functionele cookies is strikt noodzakelijk voor de dienstverlening van Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruiker kan de functionele cookies verwijderen via de instellingen van zijn browser.

c) Sessie cookies  

Informatie over welke onderdelen van de Website Gebruiker heeft bezocht. De sessie cookies hebben bijvoorbeeld tot doel om terug te gaan naar een vorige pagina en andere technische redenen ter optimalisatie van de website. Deze cookies worden na het  afsluiten van de webbrowser automatisch verwijderd.

d) Social Media cookies       

Op de Website staan buttons met een link naar sociale websites van Verwerkingsverantwoordelijke. De websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren, waarover Verwerkingsverantwoordelijke geen invloed heeft. Verwerkingsverantwoordelijke vergaart geen informatie wanneer Gebruiker op een button klikt. Gebruiker dient het privacy- en of cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

3. Toestemming

De verwerking van de informatie over het gebruik van de website door Gebruiker vindt plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2 of op grond van gerechtvaardigde belangen. De toestemming geschiedt door op de button “ik accepteer de cookies” te klikken. Gebruiker is niet verplicht om deze toestemming te geven. Indien de toestemming niet wordt gegeven, kan Gebruiker geen gebruik maken van de website.

4. Contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van dit cookiebeleid zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met Juracon/Multisoft via info@juracon.nl