Een betaalbaar alternatief bieden voor de (kostbare) “Klassieke Advocatuur”

Advocaat duur?
Zoals op de startpagina al gemeld is staat Juracon voor oplossingen. Juracon is van mening dat menig juridisch conflict zonder rechterlijke tussenkomst kán worden opgelost. De kosten die voor deze methode betaald worden zijn slechts een fractie van wat een procedure bij de rechter kost.

Snelle oplossingen
mr. de Valk heeft gemerkt dat de advocatuur in de afgelopen jaren ingrijpend is gewijzigd. Juracon is een jonge en krachtige organisatie die ondernemers én particulieren steunt bij het oplossen van juridische problemen. Wij geven niet alleen advies en begeleiding bij ‘dreigende’ juridische conflicten maar kunnen conflicten indien gewenst en noodzakelijk, ook aan de rechter voorleggen. Het gaat dan om zaken die door bijzondere omstandigheden toch door de rechter beslist moeten worden.

Een voorbeeld uit de praktijk:
Bij u zijn er producten besteld en reeds afgeleverd. De factuur wordt, ondanks diverse aanmaningen, door de debiteur niet betaald. Er is al meerdere malen gedreigd met (kostbare) incassoprocedures. Beide partijen hebben zich inmiddels ingegraven in hun standpunten. U zegt; ‘ik wil mijn geld‘, en de debiteur zegt; ‘ik ga dat niet betalen‘. Een klassieke patstelling. Wat gaat u doen?
•Dit is een veel voorkomende situatie en u bent al gauw geneigd om naar een advocaat te stappen of via een deurwaarder een incassoprocedure te starten.
•Mag ik u een gewetensvraag stellen?
•Weet u precies wát de reden is waarom de afnemer niet betaalt?

Te Vroeg voor een Advocaat, maar wel Juridische Raad

Communicatie
Juracon hoort dan vaak genoeg dat men in deze situaties niet ‘precies’ weet waarom de wederpartij weigert te betalen. Dit maakt volgens de cliënt ook niet uit want de afnemer moet gewoon betalen. Contract is contract. Bij verdere navraag blijkt dat er bij deze specifieke levering vaak iets verkeerd is gegaan, maar dat dit voor de afnemer wel de reden is waarom hij niet op eerste aanmaning betaalt. Als hierover echter gecommuniceerd wordt, kunnen er afspraken gemaakt worden. Dit lijkt omslachtig, maar is uiteindelijk kosten besparend.

Afspraken
Juracon heeft veel ondernemers in de praktijk gehad die slechts mompelend en stotterend op deze vraag konden antwoorden. Vaak bleek dat het in de kwestie ging om bijvoorbeeld onvolledige partijenniet tijdige leveringenverminderde kwaliteitetc. In ieder geval een reden waarover nadere afspraken gemaakt konden worden.
In bijna elke zaak bleek het dat indien mijn cliënt zich 3 á 4 maanden eerder bij mij zou hebben gemeld, er géén zaak bij de rechter gevoerd zou zijn. Kostenbesparingen  van € 3.500,- of meer per zaak vormen hierop geen uitzondering.

Drempel
De nu door advocaten gehanteerde uurtarieven zijn in de afgelopen jaren explosief en naar mijn smaak buitenproportioneel gestegen. Hoge uurtarieven van advocaten vormen daarom vaak een drempel om tijdig juridisch advies in te winnen. Uurtarieven van € 250,- en hoger zijn eerder regel dan uitzondering, en dan wordt 21% BTW berekend en zo mogelijk ook nog eens 6 á 7% kantoorkosten. Kortom voor één uurtje is de klant (consument) dan ruim € 320,- kwijt… en dan…. begint het pas….

Juracon heeft de drempel voor “pragmatisch” advies verlaagd.

Juracon heeft uurtarieven vanaf € 99,- excl. BTW en let ook op de draagkracht van de klant én het uitgangspunt van het vraagstuk.

Bel of mail voor meer informatie 035 694 09 10